آخرین و کاملترین کتاب استاد خانجانی:

نزول و عروج روح در خلق جدید آخرالزمان:

جهان شناسی ، انسان شناسی، دوران شناسی، معادشناسی شیعی،

تبیین هفت وادی سیر و سلوک عرفانی

علم تأویل و تجلی، تسبیح و تنفیس، قرآن و بیان،

نسخ و مسخ، قائمیت و آدمیت

========================

توجه:   طبق توصیه اکید جناب استاد، از روی کاغذ مطالعه شود.

========================

لیست کتابهای درخواستی خود را ،در نشانی تلگرام زیر ارسال کنید:

https://t.me/sabtedarkhastha

======

بهای کتاب در 4 جلد (1127 ص ) 630 هزار تومان 

======

کلیه کتابهای استاد علی اکبر خانجانی بصورت صحافی شده(جلد شده)موجود است.
********
و کتابهای صوتی با کیفیت خوب در یک فلش 128گیگ