مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

امروز روزی‌ است که…

 • ای فرزند آدم و حوا !
  امروز روزی است که ھر لحظه دنیا بر کام دنیا پرستان تلختر میشود.
 • ای فرزند آدم و حوا !
  امروز روزی است که جز پرستش خالصانه من، ثمری نمی بخشد.
 • ای فرزند آدم و حوا !
  امروز روزی است که جز مخلصان من آرام و عزتی ندارند.
 • ای فرزند آدم و حوا !
  امروز روزی است که وحدانیت من انکار ناپذیراست.
 • ای فرزند آدم و حوا !
  امروز روزی است که نهان ھر کسی خواه ناخواه آشکار می شود.
 • ای فرزند آدم و حوا !
  امروز روزی است که انتقام من بر ستمکاران واجب آمده است و عفو من بر ضعیفان .
 • ای فرزند آدم و حوا !
  امروز روزی است که مقام خلافت من از وجود عاشقانم آشکار شده و منکران را رسوا می سازد و با صورتهایشان بر آتش دوزخ وارد می شوند……

کتاب جانشین خدا

استادعلی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *