مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

قله دماوند

شهادت میدهم که جز از طریق معارف مجموعه آثار من بشر مدرن و مسلمانان جهان و شیعیان،راه نجاتی ندارند.

و این فرهنگ ظهور ناجی موعود است.

منبع:کتاب شهادت نامه،صفحه ۲۷،اثر استاد علی اکبر خانجانی

توجه!

شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید. مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود. بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده و قلباً تصدیق و باور می شوند مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.

هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست:  « تصدیق کنید تا نجات یابید! »

اگر از جمله مؤمنین باشید با مطالعه دقیق آثار و عمل حتی الامکان به معارف آن، شما را در امر هدایت و رفع گرفتاریها یاری می کند انشاءاللهیک نکته از این معنا گفتیم و همین باشد.

علي اکبر خانجاني

************************************************************************************************************

و به تحقیق نگاه پروردگارتان بر شما نازل شد پس هر کس بینا شد بر خودش بینا شده است . ( انعام ۱۰۴ )
آیا براستی نگاه پروردگار چیست که نازل شده است ؟ چشم خدا ( عین الله ) کیست ؟ علی (ع) و علیین همان نگاه الهی در میان مردم هستند که تحت الشعاع این نگاه هر کسی بر خودش بینا می شود ، یعنی اهل معرفت نفس و ذکر میشود ، یعنی اهل خلقت جدید عرفانی !

در نیمه خرداد۱۳۹۲ به سنت هر ساله به زیارت قله دماوند رفتم که از آیات بزرگ خداست و همان کوه قاف اساطیری است که به یاد می آورم در سال ۱۳۷۲ نیز بلافاصله پس از رویت آن جمال حقیقت محمدی در آسمان قبله به طرز حیرت آوری برای نخستین بار شوق دیدار قله دماوند در من غوغا کرد که فوراً برای دیدارش حرکت کردم ولی امسال که به نزدیکترین حدّ قله دماوند رسیدم به ناگاه مواجه با زلزله خفیفی شدم که همراهیانم نیز متوجه گشتند و اندکی بعد چشمی بزرگ و گشاده از دماوند آشکار شد . چشمی زنده و حیرت آور بود و حیرت آورتر از آن اینکه در عکسهایی که از دماوند گرفتیم نیز ثبت شده است و این واقعه ای بزرگ است که نشان از خبری بزرگ دارد .و عجبا که این چشم دقیقاً همان چشم چپ بنده بود که مدتی است که زخمی حیرت آور برداشته و بیمار است و حالتی ویژه دارد. از فردایش شاهد فوران عظیم گوگرد از نوک قله بودیم که اخطاری عظیم محسوب میشود.

استاد علی اکبر خانجانی کتاب قیامت نامه ص ۶۸

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *