ستون 1

۱ – ماهی سیاه کوچولو (ادامه داستان) ۱۳۶۰

۲ – آیا است ، است ؟ (نجوایی با دل خویشتن) ۱۳۶۰

۳ – غزل هستی‌ ۱۳۶۳

۴ – غزل عشق (مجموعه اشعار) ۱۳۶۵ – ۱۳۷۵

۵ – کتاب چیزها (فلسفهٔ وجودی اسلام) ۱۳۷۰

۶ – گزارش از آخرین وضعیت بشری (از دیدگاه معرفت نفس) ۱۳۷۱

۷ – مبانی ریاضیات عرفانی(فلسفهٔ اعداد) ۱۳۷۱

۸ – الممنوع(ام الکتاب) ۱۳۷۲

۹ – حق الیقین (۲۰۰۰ حکمت) ۱۳۷۲

۱۰- قرآن الساعه (تفسیر٫تعین و تاویل موضوعی قرآن از منظر امامت) ۱۳۷۵

۱۱- عین الیقین (تفسیر عینی آیات محکمات قرآن) ۱۳۷۶

۱۲- جانشین خدا  ۱۳۷۶

۱۳- خلقت دوباره(مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶

۱۴- مادیت آدمی ۱۳۷۶

15- غزلی زدگر سو (ترجمه برگزیده آثار ادگار آلن پو) 1377( (Edgar Alan Poe

۱۶- هزار لبّ لباب (سخنان قصار حضرت علی(ع)٫گلچینی از نهج البلاغه٫غرر الحکم ) ۱۳۷۵-۱۳۷۶

17- حضور و فناناپذیری (ترجمه اثری از گابریل مارسل1377) (Presence & immortality)

18- کندکاوی در اصول جلد۱(پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) 1377 (The Principle of Principles 1)

19- کندکاوی در اصول جلد۲(پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) 1377 (The Principle of Principles 2)

20- کندکاوی در اصول جلد۳(پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) 1377 (The Principle of Principles 3)

21- کندکاوی در اصول جلد۴(پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) 1377 (The Principle of Principles 4)

۲۲- کاتاچوو(بازی کودکانه)(پدیده شناسی‌ بازی‌های روانی بشر) ۱۳۷۷

23- پدیده شناسی‌ ایمان (دینامیزم ایمان)(ترجمه آثاری از پل تیلیخ) 1377 (Dynamism of Faith)

۲۴- این است انسان(فلسفهٔ اراده و هنر از میا‌‌ن برخاستن) ۱۳۷۸

۲۵- من و تو(ترجمهٔ اثری از مارتین پوپر) ۱۳۷۸

26- پایان فلسفه (فائق آمدن بر ماورا ی طبیعت ترجمه اثری از مارتین) 1378  (Martin Heidegger, The End of Philosophy)

۲۷- چه باید کرد (دستور العملی در آداب بهزیستی و هدایت آخر الزمان) ۱۳۷۹

۲۸- فلسفهٔ ارتباطات (وجود سوم ) ۱۳۷۹

۲۹- فلسفهٔ غرائز (بوده شدگی انسان) ۱۳۷۹

۳۰- فلسفهٔ وجودی زن (ماده وجود۱) (کندکاوی در وجود زنانه) ۱۳۷۹

31- فلسفهٔ زمان (در جستجوی زمان از دست رفته ) 1379 (Philosophy of Time)

32- حقیقت چیست 1379(What Is the Truth)

33- تراژدی کافی‌ نیست (ترجمه اثری از کارل یاسپرس) 1379 (Tragedy is Not Enough, Karl Jaspers)

۳۴- معمای آزادی  ۱۳۷۹

35- شناخت شناسی‌1379 (Epistemology)

۳۶- هستی‌ بایستی (خودشناسی عرفانی من) (چگونه انسان همان است که باید باشد۱۳۸۰

۳۷- کندکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال) ۱۳۸۰

۳۸- خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) (خود آموز تربیت عرفانی) ۱۳۸۰

39- محاق (مغانه) 1380 (Dark Side of the Moon)

40 – درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود) (ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲)1380 (The Agony of God)

۴۱ – خاطرات حواس ۱۳۸۱

۴۲ – (من_تو_او) (جان_جامعه_خدا) ۱۳۸۱

43 – معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) 1381 (Theosophical paradoxes)

ستون 2  

44 – ابر انسان-1382 (The Ultra Man)

45 – افسانهٔ پسامدرنیزم (کندکاوی در ذات سنّت، مدرنیزم، پسامدرنیزم – 1382 (The Myth of Post-modernism)

۴۶- شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) ۱۳۸۲

۴۷- خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان1382 (Natural Theology)

۴۸- دعای عرفه آخرالزمان ۱۳۸۳

۴۹- امامیه و مذهب اسماعیلیه ۱۳۸۳

۵۰- حکمت ازلی و فلسفهٔ آخر الزمان (کشف حجاب از تاریخ تمدن) ۱۳۸۳

۵۱- رجعت شریعتی‌ (نظری بر هویت عرفانی دکتر علی‌ شریعتی‌ و انقلاب اسلامی) ۱۳۸۳

۵۲- سرّ واژه (کندکاوی در ذات زبان بشری) 1383 (The Secret of Word)

۵۳- یگانه (۷۷۷ راز توحیدی) 1383 (The One)

۵۴- فلسفهٔ جهانی‌ دین1384 (Universal Philosophy of Religion)

۵۵- فرهنگ خانجانی (نمونه ای از فرهنگ عرفانی لغات) ۱۳۸۴

۵۶- مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفهٔ طبّ) 1384 (Melancholy of medicine)

۵۷- علم، فلسفه، عرفان،تآویل از نظر معرفت شیعی ۱۳۸۵

۵۸- فلسفهٔ وجودی مرد (ماده وجود ۳) (کاوشی‌ در ذات نرینگی) ۱۳۸۵

۵۹- فلسفهٔ عرفان درمانی1386 (Theosophy Therapy)

۶۰- خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام) (خلاصه آثارم) 1386 (Theosophical Theology)

۶۱- مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) 1386 (The Basic Theosophical self-knowledge)

۶۲- تاریخچه انقلاب ایرانی در عصر جدید ۱۳۸۶

-63 حق بودن1387 (The right of being)

-64 ن والقلم (معرفت شناسی‌ قرآنی) ۱۳۸۷

65- سرالاسرار1387 (The Secret of Secrets)

۶۶ـ حق و باطل ۱۳۸۷

67- نظر بازی ما ( جستجوی تصوف در قرآن) ۱۳۸۷

68- فلسفه اندیشه گری بشر (خودآگاهی ) ۱۳۸۷

69- مصاحبه‌ای با آدم ها (کشکول من) ۱۳۸۷

70- شبی با خدا (گفتگوی خود به خودی) ۱۳۸۷

71- پدیده شناسی‌ ذهن (شناخت شناسی‌ شیعی) 1387 (Phenomenology of mind)

72- انسان کامل-جلد (۱) (سرگذشت علیین) (سلوک روحی ائمه و چهارده معصوم) 1387  (The Complete Man ۱)

73- شیعه شناسی‌1387 (Shialogy)

74- فلسفهٔ انقلاب (فلسفهٔ انقلاب،فلسفهٔ سرنوشت،فلسفهٔ پیروزی) 1387 (Philosophy of Revolution)

75- پدیده شناسی‌ قرآنی1387 (Quranic Phenomenology)

76-فلسفهٔ آدم و حوّا 1387 (Philosophy of Adam & Eve)

77- فلسفهٔ اعتیاد ۱۳۸۷

78- مجموعه مقالات عرفانی 1387    (Theosophical Journals)

79- ناگفته‌ها و ناشنیده‌های عصر ما (گفتگوی خصوصی با دکتر علی‌ اکبر خانجانی) ۱۳۸۷

80- امام زمان (عج) کیست (فلسفه ناجی موعود) ۱۳۸۷

81- انسان کامل (جلد۲)(سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) 1387 (The Complete Man2)

82- حکمت نوری 1387 (Elightening Wisdom)

83- معناشناسی (علم تأویل٫معنای معنا) 1387 (Logology)

84- خداشناسی ربوبی (رب شناسی) ۱۳۸۷

85- اسرار صلوة – فلسفه نیایش) ۱۳۸۷

86- آخر الزمان شناسی‌ عرفانی (رساله نجات) 1388 (Theosophy of Apocalypse)

 

ستون 3

87- قرآن فارسی‌ (مناجات ایرانی) (ترجمه، تشعیر محکمات قرآن به نظم قرآنی) 1388 (Persian Quran)

88- پدیده شناسی‌ عرفانی1388 (Theosophical phenomenolgy)

89- عبادت صدیقین (اقامه صلوه آخرالزمان) 1388 (Truthful Worship)

90- چهل چراغ معرفت (مثنوی بود و نبود) 1388 (Dialectic of Bing & None)

91- سرگذشت روح من ( فرستاده مردم به سوی خدا) 1388 (The life of My Soul)

92- بارانداز حکمت1388 (The Terminal of Wisdom)

93- چشم خدا (هستی‌ شناسی‌ شهودی) 1388 (Gods Eye)

94- عشق شناسی 1388 (Theosophy of love)

95- عرفان چشم و گوش و زبان1388 (Theosophy of Ear, Eye, Tongue)

96- حقوق عرفانی1388 (Theosophical Rights)

97- پدیده شناسی‌ هویت انسانی‌1388 (Phenomenology of Human Identity)

98- مدینه فاضله اسلامی (تصویری از جامعه امام زمانی‌عج) ۱۳۸۸

99- سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) 1388 (Theosophical Movement)

100- پدیده شناسی‌ گناه1388 (Phenomenology of Sin)

101- پدیده شناسی‌ توحیدی1388 (Phenomenology of Oneness)

102- متافیزیک زندگی‌1388 (Metaphysic of life)

103- شهادت نامه1388 (Eye Witness)

104- نقد اندیشه مطلق (ذهن الهی) 1388 (Critic of Absolute Mind)

105- مراد و مرید (مصاحبه‌ای با دکتر علی‌ اکبر خانجانی) ۱۳۸۸

106- نامه‌های عرفانی ۱۳۸۸

107- یکبار دیگر محمد (ص) (هنر عشق وررزی عارفان) ۱۳۸۸

108- انوار حکمت نبوی (سخنان قصار سرور انبیا محمد مصطفی (ص)) ۱۳۸۹

109- حکمت امامیه ۱۳۸۹

110- مبانی هستی شناسی عرفانی (تبیین جهان بینی قرآنی و ایدئولوژی آخرالزمانی) 1389 ((Principles of Theosophical Ontology

111- اشراقات دازگاره (نزول و عروج روح) 1389 (Dazgareh Illuminations)

112- شطحیات (تأویل عشق هاهوتی) 1389 (The Great Revealed Secrets)

113- تأویل ترجمه فارسی دعای سحر امام سجاد(ع) 1389 (The dawn worship)

114- اسمای الهی (فلسفه تسبیح) 1389 (The Names of God)

۱۱5- محبت نامه ۱۳۸۹

116-توحید عملی (پدیده شناسی شرک و روش شناسی توحید) 1389 (Practical Oneness)

117- نیستی شناسی (فلسفه فلسفه) 1389 (Theosophy of None)

118- چنین گوید پیر مغان1389 (Thus speasks magus master)

119- معنای بسم الله الرحمن الرحیم (تفسیر و تأویل و تعین و تأخیر و تصدیق) ۱۳۸۹

120- زمینه مردم شناسی عرفانی (جامعه شناسی قرآنی) 1390 (Basic Theosophical Sociology)

121- مبانی روانشناسی عرفانی (روانکاوی قرآنی) ۱۳۹۰

122- آفرینش عرفانی (خلق جدید) 1390 (Theosophical Recreation)

123- اخلاق عرفانی (رساله علمی‌ عرفانی) 1390 (Theosofical Ethics)

124- عرفان تاریخ (فلسفهٔ قرآنی تاریخ) 1390 (Theosophy of History)

125- زمینه متافیزیک قرآنی (متافیزیک به زبان ساده) 1390 (Quranic metaphysic)

126- جوشن کبیر (ترجمه و تفسیر عرفانی) 1390 (The great armor worship)

127- مذهب اصالت عشق(اسرار عشق قرآنی) (جلد اول) 1390 (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

128- مذهب اصالت عشق(اسرار عشق قرآنی) (جلد دوم) 1390 (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

129- مذهب اصالت عشق(اسرار عشق قرآنی) (جلد سوم) 1390 (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

130- مذهب اصالت عشق(اسرار عشق قرآنی) (جلد چهارم) 1390 (PRINCIPLE OF PUER LOVE 4)

 

ستون 4

131- مذهب اصالت عشق(اسرار عشق قرآنی) (جلد پنجم) 1390 (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

132- مذهب اصالت عشق(اسرار عشق قرآنی) (جلد ششم) 1391 (PRINCIPLE OF PUER LOVE 6)

133- مذهب اصالت عشق(اسرار عشق قرآنی) (جلد هفتم) 1391 (PRINCIPLE OF PUER LOVE 7)

134- مذهب اصالت عشق(اسرار عشق قرآنی) (جلد هشتم) 1391(PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

135- علی نامه (خطبه های نادره امام علی (ع) (خطبه غدیر ، خطبه یوم العیدین ، خطبه نورانیه) 1391 (The testament of Ali)

136- مهدی نامه ( دعای غیبت و ظهور امام زمان عج ) ( دعای سباسب) 1391 (The testament of mahdi)

137- مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) (جلد نهم) 1391 (PRINCIPLE OF PUER LOVE 9)

138- از خود تا خودآ (خلاصه مجموعه آثار) (بار انداز کل آثار) ۱۳۹۱

139- قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) (The secrets of human reversality)1392

140- ذکر(روش شناسی‌ قرآن در خلق جدید انسان) 1392 (Eternal Now)

141- کلمة الله ( تعیین کلمة الله در آخر الزمان) 1392 (The word of allah)

142- حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) ۱۳۹۲

143- فقط خودِ خودت را بپرست ۱۳۹۲

144- معاد ( وعده خدا با خلق) 1392 (Resurrection)

145- فریاد زن(خود شناسی‌ زن آخر الزمان) 1392 (Womanly self-knowledg)

146- عقل الهی1392 (Divine of wisdom)

147- سرٍّ ایمان (وحدت وجود و ایدئولوژی غدیر) 1392 (The Secret of faith)

148- قلم خدا (معرفت شناسی قرآنی) 1392 (The pen of god) (Quranic epistemology)

149- خضر نامه ۱۳۹۲

150- بود نبود 1392  (Emamieh ontology)

151- مبانی عرفان عملی‌ 1392 (Principles of practical Theosophy)

152 – راز دهر 1392  (Secret of the time)

153- خداشناسی امامیه جلد۱- (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) 1393 (Quranic Theosophy 1)

154- خداشناسی امامیه جلد۲- (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) 1393 (Quranic Theosophy 2)

155- خداشناسی امامیه جلد۳- (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) 1393 (Quranic Theosophy 3)

156- خداشناسی امامیه جلد۴- (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) 1393 (Quranic Theosophy 4)

157- خداشناسی امامیه جلد۵- (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) 1393 (Quranic Theosophy 5)

158- خداشناسی امامیه جلد۶- (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) 1393(Quranic Theosophy 6)

159- خداشناسی امامیه جلد۷- (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) 1393(Quranic Theosophy 7)

160- حدیث وجود 1393 (Principles of quranic wisdom)

161- دیالکتیک دیالکتیک (مذهب رندان) 1393(Dialecticology)

162- دائرة المشارق و المغارب ربوبی 1393(Quranic Dialectics)

163- زندگی ماوراء طبیعی من- نظری بر اسفار سبعه زندگانیم-جدید۱۳۹۳

164- علم رحمت مطلقه-خلقت رحمانی و خلقت رجمانی1394(The absolute mereiful seience)

165- آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) 1394(The apocalypse of family)

166- ارض ملکوت و فرج امام زمان (عج) 1394(Earthy paradise)

167- در جستجوی عقل-در جستجوی معنا- از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی 1394 (The concept of conception)

168- مبانی عرفان امامیه (نصوص الأعراف) تابستان 1394 (Principles of truth)

169 – شیطان شناسی ” برمبنای قرآن و معرفت نفس “شهریور1394(Satanology)

170 – فطرت خدا و فطرت بشر (زمینه ای بر علم تأویل و تجلی ) مهر 1394 (Divinity of man)

171 – نزول و عروج روح در خلق جدید آخرالزمان 1394 تا 1397 (Descension & ascension of the spirit)

172-مجموعه مقالات آخرالزمانی 1401-1400

-173حدیث عشق