مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

نیاز یا محبّت:

شاید حقیقتی تلخ‌تر از این نباشد که آدمی به‌ناگاه دریابد آنهایی که به نظر می‌رسید که او را دوست می‌دارند در واقع چیزی جز نیازهای دنیوی نبوده است

چند دستور العمل برای بهبود رابطه زناشوئی

چیزی خانمانسوز تر از دروغ مصلحتی در رابطه زناشوئی نیست. برای تحریک غیرت و انتقام از ھمدیگر ھرگز تظاھر به فسق و خیانت نکنید که از خود عمل فسق خانمانسوزتر است. ناز و بی رغبتی در رابطه جنسی منشا اصلی اکثر بدبینی ھاست. عمل جنسی را وجه المصالحه ھیچ امری نسازید.

انسان کافر چشم دیدن خدا را در سنگ و چوب و حیوانات دارد ولی در انسان ندارد

همه این کفرانها و انکارهای مالیخولیانی حقایقی عریان و عاقبت ابتلای به حماقت ها و جنونهانی حیرت آور و عذابهای ابدی حاصل انکار یک حق است و آن حق انسان است و انکار انسانیت خویشتن!