مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

معنای مسئولیت

مسئولیت راستگوئی، عدالت، حق جوئی، اخلاص، عشق و…گاه در یک خاندان یا شهر و جامعه‌ای فقط یک نفر است که خداوند به او استعداد و امکان راستگویی داده است که حقیقت را بگوید