مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

نیاز یا محبّت:

شاید حقیقتی تلخ‌تر از این نباشد که آدمی به‌ناگاه دریابد آنهایی که به نظر می‌رسید که او را دوست می‌دارند در واقع چیزی جز نیازهای دنیوی نبوده است