مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

آخرالزمان یعنی

…آخرالزمان یعنی:

آخر همه بستگی ها

و تعهدات

وارزشهای رایج زمانه

از نژاد و فرهنگ و جامعه وحکومت و سیاست و اقتصاد و دانش و فن و هنر و عرف و شرع تاریخ

تا رسیدن به این حقیقت و باور که:

خدا کافیست!…

منبع :اخلاق عرفانی

«رساله عملیه عرفانی»

Theosophical Ethics

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف : خرداد 1390

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *