مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

آخرین مکر و وسوسه و حربه شیطان

273-بدان که آخرین مکر و وسوسه و حربه شیطان در منصرف ساخت انسان در خروج از ظلمات دهر،عواطف و عشق و تمناهای نژادی و جنسی است

مثل نقشی که ابلیس در واقعه ذبح اسماعیل برای ابراهیم ایفا نمود که در مقابل رویش خاک بر سر می کرد که:

((وای بر اینهمه شقاوت و بیرحمی!چگونه پدری پسر محبوبش را ذبح تواند کرد…؟! ))

و پس از این ذبح عظیم بود که خداوند دربهای ملکوت جهان را به روی ابراهیم ع گشود و این همان درب خروج از ناسوت دهر و رهائی از ظلمات به عالم اعلی بود….

منبع : قسمتی از کتاب راز دهر،صفحه35اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *