مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

آزادی خواهی

بشر هزاران سال تلاش نمود تا وقت بیشتری از خودش آزاد سازد. وتکنولوژی اینکار را انجام داد.

واینک مواجه با این بن بست شده است که این وقت آزاد شده بواسطه تکنولوژی را چگونه نابود سازد و انواع مواد مخدر و داروهای روان گردان را در این قرن برای این مقصود اختراع نمود.

پس هر آزادی خواهی منجر به اسارتی اجتناب ناپذیر می شود همانطور که تخدیر محصول تکنولوژی است.

تخدیر به معنای از حرکت انداختن وتکنولوژی به معنای بحرکت واداشتن. این دیالکتیک جنون است و یا جنونِ دیالکتیک.

منبع : کتاب معمای آزادی،صفحه 29  اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *