مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

آیا در اسلام ریاضت داریم؟

س- استاد آیا در اسلام ریاضت داریم؟

ج- ریاضت بمعناى عمداً خود را به زجر انداختن به قصد رشد معنوی، کاری غیر اسلامی و احمقانه است. بلکه انسان باید بلایائی را که از سوی خداوند بر مؤمنی نازل می شود بپذیرد.

مثلاً رهبانیت حرام است ولی اگر همسر مناسبی پیدا نشد آدم باید تنهائی را با حفظ عصمت بپذیرد. این ریاضت نیست بلکه بلاپذیری است و انسان نباید از طریق حرام، به نیازهای خود پاسخ دهد. این ریاضت نیست تقوی است. اسراف حرام است در همه حال چه بصورت ریاضت و چه عياشی.

استاد علی اکبر خانجانی
ناگفته ها و ناشنیده های عصر ما ص ۴۹

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *