مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

احساس ایثار

۲۲ – فلسفه ایثار چنان در سراسر مغز و اعصاب آدم رشد می کند که تمام وجود یک انسان خودفروخته احساس ایثار می کند و از عالم و آدم طلبکار می شود و آنگاه برای فریب کاملتر خود بایستی نمایشات بیرونی ایثار را هم برپا کند تا خودش هم باورش شود.

احساس و ایده ایثار اساس همه القائات ابلیس در بشر است که قرآن آنرا القای غرور می نامد.

استاد علی اکبر خانجانی
مجموعه مقالات عرفانی ص ۷۱

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *