مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

استعدادهای آخرالزمانی

۱ – آخرالزمان که زمینه قیامت است عرصه برون افکنی و تجلی تمام و کمال و فزاینده همه صفات و خصائل نیک و بد آدمی است.

۲- و لذا در عصر ما شاهد اشد شرارتها ، اشد ستم ها ، اشد فسق ها ، و اشد جنایت ها و جنونها توأم با اشد مکاشفات علمی و فنی و هنری هستیم و اندک ظهور خارق العاده اشد ایمانها و عشق ها و عرفانها و مکاشفات ماورای طبیعی. آخر الزمان عرصه اشد و اکمل است.

استاد علی اکبر خانجانی
مجموعه مقالات عرفانی ص ۱۴۵

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *