مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

اصول سه گانه بوداییزم

۴۰ – عجبا که اصول سه گانه بودانیزم دقیقاً بیانگر سه اصل توحید در سوره توحید است که یک رهرو بایستی به این اصول ذاتی در خویشتن نائل آید تا یک بودهی شود یعنی انسان کامل و علی وار گردد: یگانگی و بی نیازی (احدیت و صمدیت)، بی علت و معلول بودن يا آنی بودن (لم يلد و لم یولد) و بی همتا و منحصر بفرد بودن (و لم يكن له كفوا احد).

استاد علی اکبر خانجانی
انسان کامل جلد دوم ص ۸

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *