مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

اطاعت..

..کسی که همواره مسئولیت مضرّات و مخاطرات اطاعتش را در نیت خودش بر عهده ولی خود می گذارد و فقط فواید اطاعت را گردن می گیرد

در اندک مدتی یک شیطان از آب در می آید. مثل ماجرای شمر و ابن ملجم در جنگ صفین ، که تا این

مرحله در بیعت امام بودند ولی شکست جنگ صفین را به گردن امام انداختند و دشمن شدند و امام کش.

منبع:کتاب مبانی عرفان عملی،صفحه 74،قسمتی از بند 45،اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *