مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

انتشار معرفت:

561-کسی که شعاعی از نور و روح معرفت ،از آثار ما را دریابد

مطلقاً نمی تواند در قبال سرنوشت مردمان بی تفاوت بماند.

معرفت ذاتاً حاوی رسالت است ،رسالت تغییر و تحوّل و انقلاب و تکامل جامعه!

معرفت ذاتاً بسوی اشاعه و توسعه و انتشار خود می رود و صاحبش را راحت نمی گذارد و وجدانش را به درد می آورد و به راه می اندازد.وگوهره هر رسالتی نمی تواند جز اشاعه معرفت و خودآگاهی و بخودآئی باشد.

و کسی که چنین رسالتی را در خود نمی یابد فاقد نور معرفت است.

منبع:کتاب جدید “حدیث عشق”صفحه 74،اثر استاد علی اکبر خانجانی
برای دانلود کتاب جدید “حدیث عشق”کلیک کنید

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *