مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

اندیشه ای که می خواهد خود را برای دیگران ثابت کند

…90-اندیشه ای که می خواهد خود را برای دیگران ثابت کند

طبعاً از خود بیگانه می شود و بی دل و بی قرار است.

و آنکه می خواهد خود را برای خودش ثابت کند،

در خود ثابت و برقرار می شود.به همین سادگی!…
منبع:کتاب فلسفه اندیشه گری بشر،صفحه23اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *