مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

انکار عشق:

338-ابن ملجم،عشق علی را انکار کرد و بدام قطامه افتاد که خصم علی بود.

همه مبتلایان به عشق قطامه ای منکران عشق عرفانی بوده اند….

341-و این نیز بدان که بدون اتصال قلبی به یک عارف واصل و امام حیّ

امکان اتصال به امامان معصوم مطلقاً ممکن نیست

جز از راه توّهمات و خرافات و القائات دمدمی و نژاد پرستانه از آن نوعی که عموماً شاهدیم…

منبع:کتاب مذهب اصالت عشق،جلد4،صفحه 40،اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *