مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

اينهمه سخت گير و مطلق گرائی درباره ولایت علی از چه روست که درباره خود خداوند گزارش نشده است!؟ این چه سرّیست؟

آیا براستی چرا انکار و تردید نسبت به حتی يكی از فضایل و حقوق ولایت علی ع موجب خسران کل دين و ورود بر دوزخ است. اينهمه سخت گير و مطلق گرائی درباره ولایت علی از چه روست که درباره خود خداوند گزارش نشده است!؟ این چه سرّیست؟

۲۰۴- همانقدر که درباره ولایت علی ع مطلق گرائی و سخت گيری و نکته سنجی وجود دارد که مصداق یا همه و یا هیچ است درباره رسالت محمدی درست به عکس می باشد و محمد، مظهر رحمت بر عالمیان است و فقط بر این رحمت مطلقه برگزیده شده است «ما تو را به رسالت نگزیدیم الا اينکه رحمت بر عالمیان باشی.» قرآن-

۲۰۵- و عجبا که خود محمد ص‏ ,علی را مظهر روح خود و تجسم نور باطن خود نامیده است. «ای علي نسبت تو بمن مثل نسبت روح به تن است.» از مشارق انوار اليقین. ولی محمد اسوه رحمت و تسامح و تساهل است ولی علی اسوه حقيقی مطلق و یگانه و خدشه ناپذیر و غیرقابل مسامحه در قبال حداقل شرك و تردید است.

۲۰۶- چرا محمد ص ‏ يك شارلاتان تبهکار و شیطان صفت و رسوائی چون ابوسفیان را به مسلمانی می پذیرد و در امت راه می دهد ولی علی دست آخر حتی ابن عباس پسر عمویش را که پس از خودش بزرگترین صحابه و حافظ قرآن و علم تأویل و معتبرترین راوی حدیث نبی است را نمی پذیرد و لذا ابن عباس در جنگ صفین از علی ع جدا می شود و انزوا می گزیند.

۲۰۷- چرا محمد ص اینقدر نسبی و علی ع اینقدر مطلق است و بعد این دو نور واحد و ظاهر و باطن یکدیگرند؟ کشف و درک این تفاوت و يگانگی به مثابه کشف و درك کل علل فرقه های اسلامی است و تعارض بین شیعه و سنی.

از کتاب مذهب اصالت عشق جلد نهم هفت اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *