مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

ای مهربانِ مهرگسترِ مهر آفرین

ای مهربانِ مهرگسترِ مهر آفرین
ای مهرجویِ مهررویِ مهرآیین
ای عاشق واصل ، وای لطیف کامل
که نیست مهری جز جمال تو،وقهری جز جلال تو
ای بویِ همه سویها و ای سوی هم رویها
و ای غمزة همه خویها و ای خمِ همه مویها
و ای های همه هوی ها
ای عزیزان دربند جفا،ای عاشقان سوخته نیمه راه
اینقدرها هم نیست ایشان بی وفا ،گه گاهی می آید سراغ شما
سرودی زان عشق بر باد رفته می سراید،اندوه بر باد رفتگی می سراید

مولف :استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *