مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

باباطاهر عریان(پیامبر دل ایرانیان)

در میان همۀ شاعران جهان ، هیچ کس چون باباطاهر عریان نتوانسته است اینچنین لطیف و عمیق و امّی، دل انسان را بیان کند .

بدین لحاظ اگر دین خدا تماماً بر حالات و مقامات دل استوار است پس بابا طاهر هستۀ مرکزی دین را بیان کرده است و لذا رسالتی پیامبرانه ادا نموده است .

باباطاهر را بایستی دل شده ترین انسان ایرانی دانست که صدای دل را شنیده و سروده است و عریان بودنش نه از لخت بودن بدنش که از عریان سازی دل خویشتن است .

اگر در مقام کلام و ادعا باشد از برخی از اشعارش پیداست که به راستی به مقام وحدت وجود و تجلی پروردگارش در جهان رسیده و همچون علی (ع) جز خدا نمی بیند و در کوه و دشت و آسمان و دریا جز جمال یار نمی یابد .

در قاموس قرآن یکی از نشانه های برحق بودن رسولان خدا همانا امّی و دل نشین بودن زبانشان است .

بدین لحاظ بایستی بی کمترین غلوی باباطاهر را پیامبر دل دانست که مقام عارفان واصل است آنهم عارفی امّی که براستی برای ایرانیان یک پیامبر خانگی می باشد .

مذهب باباطاهر مذهب دل عریان است آنهم دل توده های امّی .

به نظر ما در وادی طریقت جایگاه باباطاهر در فرهنگ ایران زمین کمتر از مقام حافظ و مولانا نیست و بلکه برتر است .

منبع:کتاب_دائره_المعارف_عرفانی جلد سوم

اثر :استاد_علی_اکبر_خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *