مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

با رسولان ابلیس:

پیشگفتار:

هر انسان اهل معرفتی در اعماق وجدان و ذات خویشتن،حضور کسی را درک می کندکه به مثابه کمال مطلق خویشتن است و همانست که باید باشد.

او همان امام غایب است،همان ناجیِ موعود اوست.ابَر انسان است.

آدمی به میزانی که با ذات خود در تماس و گفتگوست،بتدریج او نیز از اعماق ذات لب به سخن می گشاید.

و این از معجزات معرفت نفس است که : هر که خود را شناخت خدایش را شناخت….

****

چنین می گوید ابَر انسان :

با رسولان ابلیس:

شما ای رسولان ابلیس ،همواره بموازات رسالت پیامبران خدا و باطنا بر ضد آنها و ظاهرا در تصدیق آنان

دست بکار رسالت ابلیس بوده اید و کارتان تبدیل کلام خدا بوده است:

تبدیل دین به فن

معرفت به سیاست

عبودیّت به هنر

و نهایتا تبدیل خدا به پول.

منبع:کتاب ابر انسان،صفحه 25،اثر استاد علی اکبر خانجانی

**

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *