مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

بدان که..

48-بدان که من، بودِنبود،بودم و تو را از نبودِخودم،آفریدم به قدرت بودِخودم.

پس تو نبودِبودِمنی.

و به همین علت به ظاهرهستی،به صورت من

و به باطن نیستی.

چون به نیستی خود روی کنی

هستی مرا می یابی

و از هستی من ،خودت را می آفرینی

همانطور که در خلقت قدیمت تو را آفریدم….

منبع :کتاب پدیده شناسی قرآنی،صفحه13،اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *