مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

بدان که…

* ای فرزند آدم و حوا!

بدان که در وجود تو قدرت عظیم و لایزالی نھاده ام تا بواسطه آن به حق خود برسی و حال آنکه تو آنرا به راه آرزوھای خود بھدر می دھی و به ھیچ چیزی ھم نمیرسی.

کتاب جانشین خدا ص ۹۰، استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *