مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

بسیاری از خوانندگان آثار ما..

– بسیاری از خوانندگان آثار ما با مطالعه یک خط در میان چند مقاله،

 برایمان می‌نویسند که: “خواندیم و باور کردیم و دیدیم که ما هم درست مثل خود شما هستیم و… حالا بفرمائید که چه کنیم؟ و… “

که منظورشان اینست که حالا بفرمائید که: کجا را فتح کنیم و پدر چه کسی را در بیاوریم و از چه کسانی باید زودتر انتقام بگیریم که تا حالا قدر ما را نشناخته اند و ما را سجده نکرده اند و… .

و پاسخ ما اینست که اگر براستی این معارف را به دقت خوانده و فهمیده و قلباً باور کرده بودید همه مسائل و مشکلات فردی و اجتماعی و اقتصادی و خانوادگی شما برطرف می‌شد!

و حقیقت دیگر اینست تا زمانیکه خودتان را درست عین ما می‌بینید بدانید که هنوز هیچ نفهمیده و ندیده اید و گرنه هیچ شباهتی با ما نمی یافتید!

 پس توصیه می کنیم که یکبار دگر شیطان را لعنت کرده و با وضو و ذکر به مطالعه بپردازید آنهم نه پای میز کامپیوتر که بطور مکتوب!

 مطالعه پای میز کامپیوتر یا تلفن همراه مطالعه در معیت شیطان است!

۱۴۰۶ نخستین شیطان در کنار مطالعه این معارف، اراده به بازار رفتن است به بهانه نجات دیگران!

دومین شیطان، احساس برتری در میان نژاد و لذا تلاش برای سلطنت بر خانواده است و به اسم مبارزه با نژاد پرستی، انتقام از فامیل است

و همسر و فرزند و والدین را به بندگی خود کشیدن و در غیر اینصورت همه را لعنت کردن!

۱۴۰۷- کسی که با مطالعه ای معارف و حکمت، با هیچی و پوچی و عدمیت خود روبرو نشود دچار واژگونی فهم گشته است که دال بر حضور شیطان است که چه بسا آنرا خدا می پندارد و این یکی از فراوانترین ویژگی مطالعه کنندگان این آثار یا هر اثر عرفانی است.

پس آنانکه در نخستین مرحله از مطالعه این آثار احساس میکنند خدا را در خود یافته اند در حقیقت، شیطان را

یافته اند.

برشی از کتاب “حدیث وجود”

PRINCIPLES OF QURANIC WISDOM

صفحه : 162

سال تألیف: ۱۳۹۳ اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *