مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

بعد از امام دوازدهم دوازده مهدی است

156- باز شیخ صدوق از راوی معتبر حدیثی نقل می کند که « به امام صادق عرض کردم یابن رسول الّله از پدر شما شنیدم که بعد از امام دوازدهم دوازده مهدی است. فرمود: گفته است دوازده مهدی و نه دوازده امام بلکه آنها قومی از شیعیان ما هستند که مردم را به موالات و معرفت حق ما دعوت می کنند»

 این دوازده مهدی جبران غیبت امام دوازدهم هستند و به مثابه امامان مستودع می باشند که امامت قائم آل محمد در نزد آنها به « ودیعه » نهاده شده است که آن امامت مستقر( پایدار ) است. این معنا را در آیه ای از قرآن هم مورد بحث قرار دادیم که ذکرش گذشت. (انعام-۹۸-) اینان همان امامان ناطق هستند و به مثابه زبان امام غلیب و صامت می باشند زیرا امام صادق در اصول کافی فرمود «هر آن دو امام است یکی امام غایب و صامت و دیگری امام ناطق و عیان».

ادامه مطلب را بصورت مکتوب بخوانید در کتاب :
مذهب اصالت عشق جلد ۵ تألیف استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *