مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

بهتر از شیعیان و مسلمانان صدر اسلام نیستیم..

165-آیا براستی مردمان و مسلمانان و خاصه شیعیان اسمی علی (ع)،لایق تر و مستحق تر و خالص تر از چهارده قرن پیش هستند؟
با توجه به چهارده قرن حیات خونین شیعه که بارها تا سرحد نابودی و انقراض کامل نسل به پیش رفت،هنوز هم بهتر از شیعیان و مسلمانان صدر اسلام نیستیم و وضعیت جهان اسلام حجتی بر این ادعای ماست.
و حجتی برتر از این،غیبت امام زمان است که ادامه دارد!
منبع:کتاب حکمت ِحکومتها(حاکمیت عرفانی)صفحه17،اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *