مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

بی صبری انسان

جنبه دیگری از بی صبری انسان در روابط اجتماعی و نژادی است

چه بسا انسان بر ضعفهای خودش صبورتر است

ولی وقتی این ضعفها به حریم خانواده کشیده می شود،

چون این عدمیت او را،دیگران هم می بینند

او به دلیل (ناس پرستی) مردم پرستی

این جنبه از شیطنتش قوی تر از جنبه شخصی و درونی است

وبیشتر سعی در پنهان کردن ضعفها دارد.

در قرآن شاهدیم که یکی از تهمتهایی که مردمان به مومنان میزنند،

میگویند مومنان آدمهای سفیه و بیچاره و درمانده ای بیش نیستند

و در واقع صبر،صبر بر اینگونه اتهامات است

که این اتهامات ممکن است از جانب عزیزان مثل

همسر و یا پدر و مادر باشد و انسان در این مسئله بی صبرتر می شود

وبه دلیل ابتلا به وسواس ناس و خناس خیلی ها از راه ساقط می شوند و می روند….

منبع : کتاب اسماءالهی ،صفحه 32،اثر استادعلی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *