مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

بی نیازی و رستگاری و پیروزی بزرگ:

1189-قدردانی انسانها نسبت به یکدیگر و نسبت به خود همان عشق آنهاست با خود و با یکدیگر

بدلیل صورت الهی که بر خود دارند و روح الهی که در خود دارند

و اسرار الهی که در نهاد خود دارند که اگر هیجیک از این الهیت وجود را ندانند و نفهمند

جمال الهی یکدیگر را می بینند و می شناسند ،این همان قدر خدای را دانستن است.

1190-و آدمی اگر قلباً باور داشته باشد که این صورت خداست که بر اوست

و روح و اسمای خداست که در اوست،رستگار است یعنی عاشق است

و دیگر دریوزه محبّت دیگران نمی شود

که از همه به نفرت و عداوت برسد:

زیرا کسی که عاشق باشد بر خود که این عشق بر خداست،خود را معشوق و محبوب و مطلوب خدا می یابد

و اینست بی نیازی و رستگاری و پیروزی بزرگ!

منبع:کتاب مذهب اصالت عشق،جلد1،صفحه 104،اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *