مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

تظاهر به عشق

تعشیق:تظاهر به عشق!

تعشیق همان فسق است

و فسق هم راه و روشی جز این ندارد:

من آمده ام که خود را فنای تو سازم

وتو را خوشبخت سازم!

و بدین ترفند است که

می خواهم طرف مقابل را تصاحب نموده

و فدای خود سازم…

منبع : کتاب عشق شناسی،صفحه 16،بند57، به قلم استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *