مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

تقلید از من:

67-بسیاری از اطرافیانم بدون آنکه بدانند که من بر چه کِشتی ای از سرنوشت ویژه سوارم
و چه پشتوانه باطنی ای دارم،شروع به تقلید از من کردند و جملگی دیوانه شدند و
سپس به عداوت و انتقام از من مشغول گشتند
و جالبتر اینکه این مکر پنهان خود را به من نسبت دادند و گفتند که:
ما را فریب داده ای؟!
درست مثل ابلیس که چنین نسبتی را به خدا داد زیرا به مکر خودش مبتلا شد.
منظورشان از فریب این بود که
چرا از من تقلید کردند و رسوا و بور شدند،پس حتما فریبی در کارم بوده است.
در حالیکه مستمرا به همه اخطار می داده ام که از من تقلید نکنید که کافر و دیوانه و عدو می شوید.
و آنانکه به سودای رسیدن به قدرت از طریق امور معنوی و عرفانی بسوی من آمده بودند
ولی تظاهر به ارادت می کردند
رسوا شدند و این رسوائی را به حساب فریبکاری من گذاشتند و نه مکر و پلیدی خود.
📚از کتاب سرالاسرار ،صفحه 24اثر استاد علی اکبر خانجانی🌸

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *