مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

تقلید:

ازکتاب توحید عملی صفحه 96 اثر استاد علی اکبر خانجانی:

۱۰۴۲. آدمی از هر کسی بیشتر تقلید می‌‌‌‌کند، نسبت به آن کس عدوتر می‌‌‌‌شود؛ زیرا در تقليدش ناکام می‌‌‌‌گردد؛ یعنی به مقاصد خود نمی‌‌‌رسد، زیرا نمی‌‌‌تواند در صفات و هویت همسان کسی شود.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *