مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

تنها علت فروپاشی زناشوئی

علت العلل نفرت و جنگ و جنون

۳۹- آنچه که مردم دوستی و مردم داری و آبروسازی و خلق پرستی نامیده می شود همان اراده به پرستیده شدن است و لذا همواره این شعارها عواقبی جنایت بار دارد و از مردمان انتقام می گیرند که چرا آنها را پرستش نکرده اند.

۴۰- اراده به پرستیده شدن که ذات نخستین کفر بشر است علت العلل طلاقها و روسپی گری ها و دزدیها و حرامی ها و تبهکاریها در جامعه است و نفرتها و جنگها و جنونها. ولی درباره خانواده باید گفت که این تنها علت فروپاشی زناشوئی است.

استاد علی اکبر خانجانی
بارانداز حکمت صفحه ۸۰

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *