مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

تنها مصونیت از جانب شیاطین و..

15-تنها تضمین و تامین و حراست و مصونیت و عصمت از جانب اجنه و شیاطین و خناسان و وسواس ناس و تبلیغات زمانه اینست که

سالک در جریان اطاعت و ذکرش به اتحاد قلبی با پیرش برسد

و پیرش را به لحاظ روحی بر تمامیت دل خود مسلط سازد

تا در همه حال همنشین و همراه با پیرش باشد

و از قافله سلوک جا نماند

زیرا هر پیری ساربان کاروانی بسوی خداست

پس کاهلان بالاخره از منزلی جا می مانند

و قافله را گم می کنند

و در بیابان سرگردان می شوند

و طعمه گرگان می گردند ،گرگان انس و جنّ!

منبع:کتاب مبانی عرفان عملی صفحه 110،اثراستاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *