مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

تهمت و سوء ظن به پیرطریقت

643-سوءظن های فکری و فلسفی به خدای ذهنی و آسمانی را

خود خداوند در کتابش اکثرا بخشیده است ولی

آنچه که نابخشودنی است

تهمت و سوء ظن درباره مومنان و مخصوصا ولی امر و پیرطریقت است

که تو را از تاریکی به روشنائی برده

و از جهنم به بهشت منتقل کرده است

و مشمول رحمت و کرامت خود ساخته است…

منبع:کتاب عقل الهی صفحه 146 اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *