مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

حکمت جاوید ( دجّالیها )

هر حقیقتی دجّالی دارد و :

دجّال عرفان ، لاابالیگری است .
دجّال علم ، دانشگاه است .
دجّال عدل ، دموکراسی است .
دجّال صدق ، بی حیایی است .

دجّال ارادت ، تقلید است .
دجّال حکمت ، پزشکی است .
دجّال ذکر ،ورد است .
دجّال عشق ، ایثار است .
دجّال ایمان ، بیمه است .

دجآل حجاب ، شیکی است .
دجّال آخرالزمان ، تکنولوژی است .
دجّال اختیار ، آزادی است .

دجّال عصمت ، فمینیزم است .
دجّال توحید ، خدای خیالی است .
دجّال واقعیت ، آرزو است .

کتاب دائرة المعارف عرفانی جلد سوم تألیف استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *