مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

حکمت

۴- حکمت از راه صدق حاصل می آید و صدق یعنی هماهنگی علم و عمل. و این هماهنگی جز از طریق معرفت نفس ممکن نیست. زیرا اساس صدق همانا صدق با خویشتن است و صدق با خویشتن اساس معرفت نفس است و جز از این طریق ممکن نیست.

چون تا انسان خود را نشناسد چگونه می تواند با خود صادق باشد و تا چنین نباشد با علم و دین هم در نفاق می افتد. چون نمی تواند با حکم خدا مطابق باشد پس به تحریف دین می پردازد و لذا بدون معرفت نفس راه حکمت پیمودنی نیست.

استاد علی اکبر خانجانی
مجموعه مقالات عرفانی ص ۵۰

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *