مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

خدای ذهنی

بزرگترین و مکّارترین و ابلیسی ترین و نامرئی ترین دشمن یک مرید در امر هدایت و اطاعت از مرادش همان موضوع و ایده ای است که

خدای ذهنی فرد نامیده می شود

که خدای آسمان است

و بقول قرآن خدای کافران است که در جائی دور قرار دارد.

این خدا همان هوای نفس و بلکه ابلیس نفس مرید است که باید مستمراً لعن گردد..

منبع:کتاب خداشناسی عرفانی(توحید در آئینه امام)صفحه 13،اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *