مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

خلق جدید در جهان هستی

جهان هستی یک مخلوق قدیمی و راکد و تمام شده نیست

بلکه دمادم در حال خلق جدید است

و این نور تعقل است که انسان را

در جریان این خلق جدید،جدید و الساعه می سازد و جهانی و الهی!

منبع:بند 294 از کتاب در جستجوی عقل اثراستادعلی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *