مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

خوش شانس ترین آدمهای روی زمین

خوش شانس ترین آدمهای روی زمین زین پس کسانی هستند که به آثار من دسترسی می یابند و منم که این شانس را به آنها می دهم تا به وجود آیند.

از کتاب هستی بایستی ،صفحه 19،تألیف استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *