مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

دجّالی به نام انرژی درمانی

عده ای بیمار روانی و شیاد را می بینی که خود برای یک لحظه آرامش و مهار اعصاب متوسل به انواع داروهای روان گردان هستند و تشنج و انحطاط و بی روحی و هلاکت از آنها فریاد میزند ولی ادعای انتقال انرژی و روح و معنویت به مردم را دارند و دم از پرواز روح و ارتباط به عوالم ماورای طبیعی می زنند و با انجام مقادیری ادا و اطوارهای سینمائی مبالغ نجومی را از مردم بیچاره می ستانند و هرکسی هم که بر بي حاصلی این واقعه معترض شود متهم به بی لیاقتی و ناتوانی روح و عدم آمادگی دریافت انرژی می شود.

و وحشتناکتر از این که از جانب دولت جواز کار و تشکیل کلاسهای به اصطلاح انرژی درمانی و متافیزیکی دارند و قانوناً مردم جاهل و درمانده را به لحاظ عقل و ایمان سر کیسه می کنند و جیب آنها را هم غارت می نمایند. این مالیخولیا نیز مثل بسیاری دیگر از مفاسد سوغات فرنگ است مخصوصا بریتانیا و آمریکا یکی از ویژگیهای اکثر این آدمهای ناقل روح و انرژی، جنونهای آنی است که هر چند وقت یکبار سر از بیمارستان در می آورند به این بهانه که از بس که بمردم روح و انرژی منتقل کرده اند خودشان کم آورده و دچار انحطاط انرژی و سقوط روح شده اند.

این سوداگران روح و انرژی عواقبی بس هولناک دارند. این دجالها که به عذاب اعمال پلید خود دچارند خود بیش از هر کس مستحق دریافت اندکی عقل و وجدان و شرف هستند تا دست از این پلیدی و كثافتکاری بر دارند و از خدا بترسند. و عجب اینکه همواره تعدادی از این شیادان رسوا می شوند ولی با اینحال نه دولت فکری بحال اینها می کند و نه مردم روی از آنها بر می گردانند. این خود عذابی است که بر کل مردم ما سایه افکنده است. عذاب بی ایمانی و بی شعوری که رونق بازار مالیخولیائی ترین خرافات شده است.

از کتاب دائرةالمعارف عرفانی ج 6 ص 44

مولف: استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *