مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

درد آدم بودن:

– درد آدم بودن! این ھمان چیزی است که حداقلش اگر در بشر موجود نباشد آن بشر چیزی جز یک حیوان شدید و شکم‌پرست و شھوانی و قحطی‌زده بیش نیست.

و «درد آدم بودن» یعنی این مسئله که: چرا من جانوری حریص بیش نیستم؟ چرا ھیچ صفتی که ادعایش را می‌کنم در نفس من حضور ندارد؟ چرا این‌قدر مدعی و ریاکار و بی‌ھویت ھستم؟ چرا این‌قدر مسخره‌ام؟

– تعلیم و تربیت مدرن که چیزی جز «ھرچه بیشتر، بھتر» شعار و ھدفی ندارد و لذا چیزی مقدس‌تر از تکنولوژی و آزادی مصرف را نمی‌شناسد برخاسته از عدم «درد آدم بودن» است. در این نظام «انسان» تنھا موضوعی است که اصلاً نیازی به تعریف و معنایی ندارد؛ یعنی به‌کلی به فراموشی سپرده شده است. ولذا معضل «تعلیم و تربیت» یک پدیده‌ی صد در صد تکنولوژیکی می‌باشد و نه انسانی.

از صفحه 57کتاب خاطرات حواس اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *