مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

دریافت روح و نور


۱۸۰- بدان که علاوه بر تجلی و صلوة روحی از ائمه معصومین بطور مستقیم، درك و دریافت قلبی کلامی از علیین و یاحتی لقمه ای از دستشان نیز راه ديگری از درك و دریافت روح و نور از وجودشان می باشد. همانطور که در سحرگاهی مولایم علی ع را دیدم که قرص نانی بمن داد و با خوردن لقمه ای از آن تا مدتها از فرط جوشش روح دچار سیاه مستی غیر قابل وصفی گشتم و بسياری از علانم الهی و قیامت را به عینه دیدم و در اين مدت براستی در هوا راه می رفتم چرا که به قول ابن عربی مؤمنان امت محمدی از مسیح هم برترند چرا که مسیح بر آب راه می رفت و اين مؤمنان محمدی در هوا می
پرند همانطور که محمد مصطفی به معراج رفت و آسمانها را پیمود. عشق، عاشق را همچون معشوق می کند.

۱۸۱- بدان که دریافت ولایت و روح و عرفان و نور حقیقت علی، و ورود بر جهان های لامتناهی او مستلزم دو امر است و آن درد و عشق! عشق به حقیقت، به معرفت، به انسانیت، به شرف و پاكی و صداقت و حق وجود خویشتن و داشتن درد لازم از بابت فقدان این روح و نوری که انسان را از حیوانات هم بدبخت تر می کند. درد و عشق دو عنصر ضروری برای رسیدن به علی است. درد و عشق به آدمیت است که به علی می رساند زیرا علی ع انسان کامل است. «آیا انسان جز تمنای خویش است.» قرآن- گر در طلب لقمه نانی، نانی! مولوی-

از کتاب مذهب اصالت عشق جلد نهم هفت

اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *