مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

دریافت ولایت و روح و عرفان و نور حقیقت علی

۱۸۱- بدان که دریافت ولایت و روح و عرفان و نور حقیقت علی، و ورود بر جهان های لامتناهی او مستلزم دو امر است و آن درد و عشق!
عشق به حقیقت، به معرفت، به انسانیت، به شرف و پاكی و صداقت و حق وجود خویشتن و داشتن درد لازم از بابت فقدان این روح و نوری که انسان را از حیوانات هم بدیخت تر می کند.
درد و عشق دو عنصر ضروری برای رسیدن به علی است. درد و عشق به آدمیت است که به علی می رساند زیرا علی ع انسان کامل است. «آیا انسان جز تمنای خویش است.» قرآن-
 گر در طلب لقمه نانی، نانی! مولوی-

منبع :مکتب اصالت عشق جلد 9اثر استادعلی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *