مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

در قیامت پنجاه هزار ساله ایم:

451-بدان که در قیامت پنجاه هزار ساله ایم

پس جمال حق آشکارست

که خود فرمود ((بهر سو که روی کنید روی خداست.))

و دلها او را می بیند خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه.

و اینست که (( و در آنروز مردمان را مست می بینی ولی مست نیستند بلکه این عذاب پروردگارست که بسیار شدید است.))قرآن-

و اینست راز بیقراری روزافزون قلوب بشری در آخرالزمان.

و اینهمه بروز جنون و جنایت بدلیل عدم معرفت درباره دل خویشتن.

زیرا اگر آدمی دل خود را می شناخت،خدای را هم می شناخت و با چشم سر دیدار می کرد.

اینست که در آخرالزمان معرفت نفس تنها راه ایمان و نجات و هدایت و خداشناسی است و معرفت قلب،غایت معرفت نفس است.

منبع:کتاب مذهب اصالت عشق جلد نهم ،صفحه55،اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *