مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

دعای سباسب دعای غیبت امام زمان (عج)

دعاي سباسب به مثابه بیانیه و مرام نامه غیبت امام مطلق است. این دعايِ سراسر تازیانه هاي قهر و غلبه و قدرت نشان می دهد که امام زمان در جایی پنهان نشده بلکه در غیبت و هیبتی الهی قرار گرفته و این شدت جلال و هیبت است که جبراً باعث غیبت اوست و خود او این اراده را کرده است و بدان متّصف شده است آن هم در اوج تنهایی و بی یاوري و طرد شدگی و محاصره توسط دشمنان و خیانت توسط دوستان.

در واقع امام آخر نمیتوانست و نمی بایست جز این باشد.
در ابتداي ظهور دین خاتم شاهدیم که پیامبر اسلام در حالی که جان خود او توسط مسلمین منافق در خطر بود موظف به بیان امر امامت شد وپس از او خطبه غدیر توسط امت کاملاً نشنیده گرفته شد. آنگاه خود علی (ع) بنا بر وصیت پیامبر در اواخر عمر خود حقیقت امامت خود را براي همگان بیان نمود که مردمان حیران شده و از او گریختند و پس از او هر امامی حتی در میان شیعیان خود در شدت تقیه زیست و با کمترین اظهاري محکوم به جادوگري و … شده و توسط خلفاي جور اعم از بنی امیه و بنی عباس به شهادت رسید حال امام دوازدهم چه سرنوشتی را براي اسلام و براي بشریت رقم خواهد زد؟

این دعاي عظیم الشأن بیانیه چنین اقدامی است که در طول قرن ها شاهد اجابت و اجراي آن بوده ایم بدون اینکه اکثراً بدانیم چه اتفاقی افتاده است.
این دعا درخواست و اراده غیب شدن از دیدگان و مجسم شدن به “هیاکل هیبتِ”خداست به گونه اي که امام از خدا می خواهد که بین او و مخالفانش فرشتگانی قدرتمند و شدید را حائل گرداند و هرکس قدمی در این حریم جلو گذاشت با “شهاب ثاقب” نابود شود. در واقع امام زمان با قدرت این دعا به پرده غیب رفت و این دعا در لحظه و آستانه غیبت آنحضرت واقع شده است.
تصویري که از امام زمان و داستان غیبت او در این دعا ارائه شده به قدري با تصور رایج فاصله دارد که دلیل عدم ترجمه و انتشار این دعا به فارسی در شیعه ترین کشور جهان را میتوان در همین نکته دانست.

کسی که بتواند امام زمان را اینگونه بشناسد دیگر قادر به بازي کردن نخواهد بود چرا که این دعا مضامین در هم کوبنده اي دارد که دامن هر مخاطب بازیگري را خواهد گرفت به خصوص متشیّعین که بیشترین ادعا را در مورد آن حضرت داشته و کمترین تلاش را براي ملحق شدن به او انجام داده اند. وقتی از امام باقر (ع) در مورد امام زمان (عج) سئوال شدفرمودند:از چیزي سئوال کردید که اگر بنی فاطمه او را بشناسندآرزو دارند که او را قطعه قطعه کنند.

این دعا در کتاب «مهدی نامه» اثر استاد علی اکبر خانجانی می باشد که میتوانید از اینجا دریافت کنید.

دریافت کتاب

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *