مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

دعای عرفه آخرالزمان

ای خدای من، ای عزیز من، ای صبور و شاهد من، تو را سپاس می گویم که در این دوران حاکمیت تاریکی های تو در تو و فزاینده و دوران حکومت اوهام و مالیخولیائی های بس لطیف و جنون آور، شعاعی از نور ایمان و بیداری بر من تاباندی و مرا به سوی حجت و حقیقت رهنمون گشتی تا به خود آیم تا از اینهمه نعمات تو، توشه ای برای حیات آخرت بر گیرم و کل زندگیم را در راه بازی و هوس به هدر ندهم و از زیانکاران جهان نباشم و با دست تهی از این دنیا نروم و مستحق برزخ نشوم.

ای بی نیاز مهربان ! در راھت برای ما خدمتی  مقرر فرما تا زندگیمان به ھدر نرود و به بازی تباه نشود و به پای تلویزیون به باد نرود تا بازیچۀ مستکبرین نگردیم و در حال بازی از دنیا نرویم .

از کتاب دعای عرفه آخرالزمان ص 10

تألیف استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *