مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

دنبال نخود سیاه ناجی آسمانی یا زیر زمینی نباش

((چو ایمان آورده باشید به خدا و رسولش و جهاد کرده باشید در اهلش ….. داخل می کند شما را در بهشتی که در زیرش نهرها جاریست به خانه های پاکیزه… وآن دیگری را که عاشقید ، یاری از جانب خداست که گشایش و پیروزی بسیار نزدیک به شماست…. پس یاران خدا باشید شما هم همانطور که عیسی بن مریم به حواریونش گفت که :کیست که یاری کند مرا به سوی خدا)) سوره صف

سخن از یک زندگی طبیعی در آغوش طبیعت است همانطور که مسیح با یارانش دائماً در طبیعت می زیستند
و کوهسارانی که بی تردید نهرهای آب در آن جاریست که صورت ناسوتی همان بهشت جاوید اخروی است
که فرموده (( بهشت بسیار نزدیک شده است از برای مومنان ))
و آنرا که عاشقید همان مومنی خالص تر و عارف تر از شماست و مثل شماست که دل به خدا دارد و خدای را یاری می کند
و از جانب خدای یاری می شود پس یاریش کنید…

همانطور که حسین هم در کربلا گفت :
کیست که مرا یاری دهد به سوی خدا…
و این ندای مخلصین در تاریخ است که بجای نزول جبرائیل با انبیاء و اولیاء و صدیقین محشورند و از وحی محمّدی برخوردارند در قلوبشان !
بدان ای عزیز و دنبال نخود سیاه ناجی آسمانی یا زیر زمینی نباش که این خطوات شیطان است.
کمی هم به زمین و روی آن نظر کن و اینقدر کافر مباش !

📚منبع:کتاب مذهب اصالت عشق ، جلد 6،صفحه 132

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *