مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

دنیا..

دنیا همان فوایدی است که

از گردش طبیعی افلاک نصیب بشر بر روی زمین شده است

و این فواید روی به افول نهاده است

و لذا همه لذایذ دنیوی در حال ابطال است

و دنیاپرستی حاصلی جز عذاب ندارد

و ارزش دنیوی در حال بیهوده شدن است

حتی معنویاتِ حاصل از این گردش افلاکی.

و لذا آخرالزمان عرصه ابطال ارزشهای سنتی و تاریخی بشر نیز هست و عصر نهیلیزم.

مگر اینکه ارزش و حقی ورای خیر و شرّ دنیا کشف گردد

که آن ارزشهای توحیدی است و اخروی

که از طریق ادراک باطنی و عرفانی و روحی حاصل می آید…

منبع:کتاب مبانی هستی شناسی عرفانی،صفحه 48،اثراستاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *