مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

دو نوع گناهکار داریم:

دو نوع گناهکار داریم

آنانکه در حین ارتکاب گناه احساس گناه و شرم ندارند

و چه بسا مفتخرند که اینان نفس لوّامه خود را خفه کرد و از کار انداخته اند و دو شقه شده اند و نیمی از وجودشان فلج است ،نیمه مغز و دل و حواسشان تعطیل است.اینان آدمهای نصفه و شقه شده اند

و گروه دوم که در حین گناه احساس گناه و شرم دارند

که همین احساس بازدارنده آنان از گناهان بزرگ می شود و لذایذ حاصل از گناهان کوچک هم به مذاقشان تلخ می شود و لذا به تدریج دست از گناه می کشند…..

منبع:کتاب حقوق عرفانی،صفحه9،اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *